Privacy Policy (AVG)

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

DK Tools is een VoF en is als volgt te bereiken:


Afhaal- / bezorgadres                              :Stadhoudersmolenweg 51

Postcode                                               : 7317AW
Plaats                                                   : Apeldoorn

KvK nummer.                                                          : 578825033
 

Telefoonnummer                                                     : 055 737 0248
E-Mail                                                          :info@denkotech.nl

  

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe DK Tools persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

DK Tools respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
DK Tools draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DK Tools. Wees u er dus van bewust dat DK Tools niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van DK Tools.

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE DK Tools VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die DK Tools verwerkt:
 

- Uw voor- en achternaam;

- Uw adresgegevens;

- Uw telefoonnummer;

- Uw e-mailadres;

- Uw IP-adres;

-Uw bedrijfsnaam;

- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

- Gegevens over uw activiteiten op de website.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DK Tools VERWERKT

DK Tools verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan DK Tools zijn verstrekt.

DK Tools heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. DK Tools kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. DK Tools raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denkotech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG DK Tools PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

DK Tools kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DK Tools en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan DK Tools verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van uw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6 Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. DK Tools verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting


 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
DK Tools neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DK Tools) tussen zit.


 

 

HOELANG UW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

DK Tools bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DK Tools hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Uw bedrijfsnaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van uw betaling/bestelling

Uw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van uw betaling/bestelling

Uw voor- en achternaam

3 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van u terug kunnen vinden

Uw adresgegevens

3  jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van u terug kunnen vinden

Uw telefoonnummer

3 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van u terug kunnen vinden of contact met u kunnen opnemen

Uw e-mailadres

Zolang u ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief

Zodat wij u kunnen informeren of contact met u kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

Uw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

DK Tools analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

3 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat wij eventuele gegevens van u terug kunnen vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

DK Tools verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DK Tools blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt DK Tools gegevens:

Naam derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Webshopaanbieder

Verwerker

Om uw bestelling te verwerken

Uw adresgegevens en bestelling en mailverkeer

Betalingsverwerker

Verwerker

Om betaling te voldoen

Uw bankgegevens

Verzendbedrijf

Verwerker

Om uw bestelling te verzenden

Uw adresgegevens

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door DK Tools in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@denkotech.nl.
DK Tools zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID 


U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DK Tools en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

INDIENEN KLACHT


DK Tools wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat DK Tools niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van DK Tools wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die DK Tools gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
DK Tools maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven u inzicht in het gebruik van de website van DK Tools.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij aan u geen toestemming te vragen. DK Tools informeert u er wel over bij het bezoeken van onze website.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons 
Op de website van DK Tools zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram . Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

http://www.denkotech.nl is de website van DK Tools.

 

 

BEVEILIGEN

DK Tools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van DK Tools maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maakt DK Tools nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.
Onze computerapparatuur is vergrendelt met een sterk wachtwoord en onze smartphones zijn vergrendeld met een pincode .
DK Tools werkt haar plug-ins en thema van de website regelmatig bij. 

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DK Tools verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@denkotech.nl.

 


- Deze privacy- en cookieverklaring is van 14-08-2019

 

Hulp of advies nodig?

 • Veilig betalen met
 • Ideal
 • Paypal
 • Gereedschap contact betalen bij afhalen in Apeldoorn
 • Gereedschap betalingen bij aflevering
 • Gereedschap betalen door bankoverschrijving
 • Gereedschap betalen met Bankcontact
 • Laten verzenden door
 • postnl
© 2007 - 2022 Gereedschap van DenkoTech / DK Tools | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel